Over de Galerie

Galerie & Expositie De Kuiperij is een galerie voor hedendaagse realistische kunst. Gerenommeerde kunstenaars verzorgen van tijd tot tijd bijzondere tentoonstellingen. Ook is er het gehele jaar door nieuw werk van verschillende kunstenaars beschikbaar. Bel of mail gerust voor meer informatie.

Galerie de Kuiperij

Mijn naam is Martha van der Zwaag, eigenaar van galerie De Kuiperij in Veenklooster.
Graag vertel ik hoe en wanneer mijn interesse voor kunst begon en waar galerie De Kuiperij voor staat.

Mijn interesse voor kunst is begonnen in mijn lagere schoolperiode. Mijn ouders waren geabonneerd op het blad: “Boerderij”, en zodra deze door de bus gleed vloog ik als een haas naar de postbus om als eerste het blad in handen te krijgen. Midden in dit blad stond paginagroot een boerderijdier afgebeeld. Prachtig vond ik deze afbeeldingen en op advies van de meester kocht ik een ordner, plakte de ruggen van twee pagina’s aan elkaar vast en deed deze in de ordner.

Later verzamelde ik de oude plaatjesboeken van Verkade, Tiktak, Van Nelle en vele andere fabrieken. Deze fabrieken gaven vanaf 1900 albums uit waarin de mensen hun verzamelde plaatjes konden plakken. De plaatjes zijn  stuk voor stuk afbeeldingen van meesterlijke schilderwerkjes. Ik genoot ervan.

“Geen afbeelding maar verbeelding”

Van mijn eerst verdiende geld kocht ik een schilderij aan de Spiegelstraat in Amsterdam. Een prachtige krijttekening van een meisje. Wie het was maakte me niet uit, ik vond de tekening prachtig. Later breidde mijn verzameling zich uit en deze bestaat ook voor een groot deel uit portretten.

Portretten boeien mij, de uitdrukking op iemands gezicht, die veel van zijn of haar achtergrond weergeeft en de veelheid aan karakters en emoties die op een artistieke manier naar voren zijn gebracht. Van het één kwam het ander en daaruit is deze galerie gegroeid.

Ik vind het fijn dat ik in mijn eigen galerie hoogstaand werk van bezielde kunstenaars naar voren mag brengen. Kunst die verbeeldt en niet afbeeldt! Naast het runnen van de galerie ben ik met veel plezier werkzaam als docent bij de NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden en Piter Jelles !mpulse in Kollum.

Ik wens u veel kijkplezier en verwacht u graag in Galerie De Kuiperij.

Martha van der Zwaag

Stuur een bericht

Adresgegevens:

Galerie de Kuiperij
Kleasterwei 14 A
9297 WS Veenklooster
M. van der Zwaag: ☎ 06-15656211 of  0511-443081